จังหวัดอำนาจเจริญประกอบพิธีเวียนเทียนถวายบูชารวงข้าวในคีรีวงกตสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ

จังหวัดอำนาจเจริญประกอบพิธีเวียนเทียนถวายบูชารวงข้าวในคีรีวงกตสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 19.00น. ที่วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนถวายบูชารวงข้าวในคีรีวงกต และประเพณีออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูสถิตบุญญานุกูล เจ้าอาวาสวัดสระเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำถวายดอกไม้ ธูปเทียน รวงข้าวและนำเวียนเทียน ภายในคีรีวงกต

สำหรับพิธีเวียนเทียนบูชารวงข้าวในคีรีวงกตและประเพณีออกพรรษาได้กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่ถูกถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีพิธีการสักการะบูชา มีการนำข้าวที่ตั้งท้อง ดอกดาวเรือง เทียนธูปมาเป็นเครื่องบูชา โดยจะต้องผ่านเขาคีรีวงกต ซึ่งเป็นทางคดเคี้ยวสลับซับซ้อน ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นในวันออกพรรษา โดยถือเอาคติแห่งเวสสันดรชาดกในครั้งที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ได้บริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นทานก่อให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจ ได้นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าสัญชัย เพื่อให้ขับไล่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ออกไปจากบ้านเมือง พระเวสสันดรโพธิสัตว์จึงออกไปพำนักจังเขาคีรีวงกตเพื่อบำเพ็ญธรรม พร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลีราชกุมารและกัณหาชินาราชกุมารี พุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดคติดังกล่าวขึ้นเป็นกุศโลบายในการบำเพ็ญกุศล มุ่งเน้นในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ความเพียรและการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม รำลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิจ นับเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้การถวายรวงข้าวเป็นพุทธบูชายังเป็นการระลึกถึงคุณพระแม่โพสพอีกด้วยประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของพิธีดังกล่าว จึงได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบันคะแนนโหวต :