อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย กิจกรรม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย กิจกรรม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี

วันนี้ ( 21 กันยายน 2565 ) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณจุดทางข้ามทางม้าลาย และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ นายอิทธิพล กาญจนพิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัย บนทางม้าลาย ให้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และการเดินทางข้ามอย่างปลอดภัย

นายเฉลียว หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะเลขาคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย มีการทาสีตีเส้นบนพื้นจราจรทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่ และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน และจัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศเป็นวาระจังหวัด ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ขับเคลื่อนทุกอำเภอมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม“ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในวันนี้ ณ บริเวณจุดทางข้ามม้าลาย และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมนำครูและนักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้ด้าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 10 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Zoom ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานครคะแนนโหวต :