อำนาจเจริญมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคมตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

อำนาจเจริญมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคมตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

วันนี้ ( 12 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเวียง ตำบลหนองสามสี ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคมเข้ารับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจ

นายสุดใจ สมุทรเวช นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดพิธีมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมที่ดิน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง มาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน 1 สายสำรวจ โดยจัดสายสำรวจเข้าดำเนินการ 8 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลโคกสาร ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน และ ตำบลนาเวียง ตำบลโพนทอง ตำบลไร่สีสุก ตำบลเสนางคนิคม ตำบลหนองสามสี ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 595 แปลง และปัจจุบันดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 634 แปลง คิดเป็นร้อยละ 106.55 ของเป้าหมาย สำหรับการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ เป็นงานออกโฉนดที่ดินจำนวน 87 ราย 124 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 547 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา เป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 50 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 20 ไร่ 14.5 ตารางวา และเป็นที่นา ที่ไร่ จำนวน 73 แปลง เนื้อที่โดยประมาณ 527 ไร่ 1 งาน 43.5 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนได้เข้าร่วมแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตามโครงการ “บอกดิน” ของกรมที่ดิน โดยเป็นการแจ้งตามโครงการ บอกดิน 2 จำนวน 64 ราย คิดเป็นมูลค่าราคาที่ดินประมาณ 82 ล้านบาท


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar