พ่อเมืองอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (8 กันยายน 2565) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ บรรยากาศการรับลงทะเบียนในวันนี้ มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างเต็มที่ การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

โดยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดจุดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 รวมทั้งหมด 22 จุด ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 แห่ง และธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในพื้นที่อำเภอต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 200 กว่าคน จะกระจายกันไปดูแลพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ทุกตำบลของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าถึงทุกคนที่มีสิทธิ์ รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางในการออกหน่วยให้บริการโดยเฉพาะผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้อีกด้วย สำหรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียน ต้องเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ แบบฟอร์มฯ, บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน, สำเนาบัตรประชาชนบุคคลในครอบครัว (ถ้ามี) กรณีมอบอำนาจ, หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ที่ https://drive.google.com/.../1ABeVXODZ5G0ICyb46Zz.../view...

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1BjyW_l5bK9p0S.../view...คะแนนโหวต :